FEBRUAR 2018

JANUAR 2018

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 15. decembra 2017 na spletni strani objavil javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc.

Sodelovanje Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec pri izvajanju 5 letnega projekta SPOT svetovanje Savinjska pod okriljem SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj.

DECEMBER 2017

Vabljeni

  • kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
  • kandidati za mentorje dijakom,
  • vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih kadrov.

Register dejanskih lastnikov (RDL) je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

NOVEMBER 2017

 

Obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija v Uradnem listu št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017 in na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 1.900.000 EUR.